اقتصادی

اتاق ایران
تعاون

اتاق بازرگانی چیست

۰
به موجب ماده 2 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران،اتاق بازرگانی ایران،موسسه ای غیر انتفاعی است…
اتاق-تعاون
تعاون

تعاون چیست

۰
اتاق تعاون ایران به منظور تأمین اهداف زیر تشکیل شده است: کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه بخش…
فهرست
open

.

 

 

 

 

.