مراکز خرید

مراکز خرید تهران

1- مرکز خرید کورش، یک خریدگردی سینمایی
2- مرکز خرید تیراژه، خرید در سرزمین عجایب
3- مرکز خرید بوستان، سری هم به شهروند بزنید
4- مرکز خرید میلاد نور، خریدگردی در شهرک غرب
5- مرکز خرید گلدیس، خریدگردی در میدان صادقیه
6- مگامال، یک خریدگردی مدرن در اکباتان

 

 

فهرست
open

.

 

 

 

 

.