جنس بدنه (فریم): فلز
گروه سنی :بدو تولد تا ۴ سال
وزن قابل تحمل ۱۵ کیلوگرم
قابلیت جمع شدن:بله
تغییر جهت سیت رو به مادر ندارد
کمربند ایمنی دارد
چرخ دارد
تعداد چرخ۴ عدد
ترمز دارد
سبد دارد
سایبان دارد
پارچه قابل شستشو دارد
سایر توضیحات :چرخهای جلو چرخشی و قابل ثابت شدن به سمت جلو
دارای کمربند
دارای سبد
قابلیت جدا شدن دسته جلو کالسکه
کم جا و مسافرتی

فهرست