عبدل آباد

عبدل آباد

عبدل آباد کجاست ؟

منطقه ای در تهران که به مرکز خرید لباس های ارزان مطرح است عبدل آباد   بازار احسانی

محله عبدل‌آباد از آن دسته از محلات تهران است که طرح اصلی و طرح زوج و فرد برای آن در نظر نگرفته‌اند

در کنار ایستگاه متروی عبدل‌آباد در شکوفه جنوبی، در خیابان ورزش، بازار احسانی

پایانه اتوبوس شهید سروری قرار دارد که به اکثر محلات تهران، خط اتوبوس دارد

می‌توانید از پایانه تاکسی‌رانی نعمت‌آباد که در بزرگراه شهید چراغی، خیابان نور قرار دارد، استفاده کنید

نزدیک‌ترین ایستگاه‌های مترو به محله عبدل‌آباد، ایستگاه متروی خط سه

(قائم-آزادگان) است که در خیابان ورزش، با نام ایستگاه عبدل‌آباد قرار دارد و پس‌ازآن

ایستگاه متروی شهرک شریعتی نزدیک‌ترین ایستگاه مترو می‌باشد  بازار احسانی

نکته : برای رفتن به عبدل آباد باید از کلی راه های پیچ در پیچ گذر کنید تا به این محدوده شلوغ و پرترافیم دست پیدا کنید

عبدل آباد کجاست

کیلویی پارچه بخرید!

اگر به دنبال پارچه‌هایی از جنس متقال و ملحفه‌ای هستید

بازار عبدل‌آباد را به شما پیشنهاد می‌کنیم. بازار احسانی

این محله زمانی به کیلویی‌فروشی‌های بزازان معروف بود.

بزازان عبدل آباد بیشتر به سبک عمده‌فروشان کار می‌کنند

و پارچه‌ها را حداقل کیلویی 4هزار تومان به بالامی فروشند. دراین بازار نباید

خیلی دنبال پارچه‌های مجلسی، زیبا یا رنگارنگ بود. دراین خیابان،

بیشتر پارچه‌هایی که کیلویی به فروش می‌روند از کیفیت لازم برخوردار نیستند

و بیشتر می‌توان دنبال پارچه‌هایی برای قاب دستمال و درنهایت ملحفه بود.

البته اگر خوب بگردید پارچه‌های زیبا و با کیفیت نیز پیدا خواهید کرد.

چرا دیگر از عبدل آباد خرید نکنیم ؟

با توجه به گفته کارشناسان صنعت پوشاک مد بازار عبدل آباد یا خیابان احسانی دیگر فضای مناسبی برای خرید های شما

تهرانیان نمیباشد، این بازار به دلیل این که نامش را در صنعت پوشاک مطرح کرده ولی به دلیل بالا بودن حجم تقاضا در این مکان

دیگر آن قیمت‌ها ارزانش را ندارد، دیگر کسبه سابق آن اشتیاق فروش و تبادل را ندارند.

و مغاره داران بسیار حریص و بدخلق شده‌اند. بازار احسانی

از جمله موضوعات مهم بالا رفتن قیمت ها میباشد که قیمت‌های دولاپهنا را برای اجناس بی کیفیت عرضه میکنند.

عبدل آباد

عبدل آباد کجاست ؟

منطقه ای در تهران که به مرکز خرید لباس های ارزان مطرح است عبدل آباد   بازار احسانی

محله عبدل‌آباد از آن دسته از محلات تهران است که طرح اصلی و طرح زوج و فرد برای آن در نظر نگرفته‌اند

در کنار ایستگاه متروی عبدل‌آباد در شکوفه جنوبی، در خیابان ورزش، بازار احسانی

پایانه اتوبوس شهید سروری قرار دارد که به اکثر محلات تهران، خط اتوبوس دارد

می‌توانید از پایانه تاکسی‌رانی نعمت‌آباد که در بزرگراه شهید چراغی، خیابان نور قرار دارد، استفاده کنید

نزدیک‌ترین ایستگاه‌های مترو به محله عبدل‌آباد، ایستگاه متروی خط سه

(قائم-آزادگان) است که در خیابان ورزش، با نام ایستگاه عبدل‌آباد قرار دارد و پس‌ازآن

ایستگاه متروی شهرک شریعتی نزدیک‌ترین ایستگاه مترو می‌باشد  بازار احسانی

نکته : برای رفتن به عبدل آباد باید از کلی راه های پیچ در پیچ گذر کنید تا به این محدوده شلوغ و پرترافیم دست پیدا کنید

عبدل آباد کجاست

کیلویی پارچه بخرید!

اگر به دنبال پارچه‌هایی از جنس متقال و ملحفه‌ای هستید

بازار عبدل‌آباد را به شما پیشنهاد می‌کنیم. بازار احسانی

این محله زمانی به کیلویی‌فروشی‌های بزازان معروف بود.

بزازان عبدل آباد بیشتر به سبک عمده‌فروشان کار می‌کنند

و پارچه‌ها را حداقل کیلویی 4هزار تومان به بالامی فروشند. دراین بازار نباید

خیلی دنبال پارچه‌های مجلسی، زیبا یا رنگارنگ بود. دراین خیابان،

بیشتر پارچه‌هایی که کیلویی به فروش می‌روند از کیفیت لازم برخوردار نیستند

و بیشتر می‌توان دنبال پارچه‌هایی برای قاب دستمال و درنهایت ملحفه بود.

البته اگر خوب بگردید پارچه‌های زیبا و با کیفیت نیز پیدا خواهید کرد.

چرا دیگر از عبدل آباد خرید نکنیم ؟

با توجه به گفته کارشناسان صنعت پوشاک مد بازار عبدل آباد یا خیابان احسانی دیگر فضای مناسبی برای خرید های شما

تهرانیان نمیباشد، این بازار به دلیل این که نامش را در صنعت پوشاک مطرح کرده ولی به دلیل بالا بودن حجم تقاضا در این مکان

دیگر آن قیمت‌ها ارزانش را ندارد، دیگر کسبه سابق آن اشتیاق فروش و تبادل را ندارند.

و مغاره داران بسیار حریص و بدخلق شده‌اند. بازار احسانی

از جمله موضوعات مهم بالا رفتن قیمت ها میباشد که قیمت‌های دولاپهنا را برای اجناس بی کیفیت عرضه میکنند.

فهرست
open

.

 

 

 

 

.