داناتی

دانا تی

دانا تی، سایت هوشمند فروشگاه اینترنتی، پل ارتباطی میان خریدار و تولید کننده

و فروشگاه هایی که فروشگاه اینترنتی ندارند است و راهکاری سریع و ساده

برای درخواست محصولات به شمار می‌رود. با درخواست محصولات و یا سفارشات

تولیدی در این سایت، پس از مشخص کردن مقصد کالای خریداری شده طی 24 ساعت

در تهران و 48ساعت در سایر استانها در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

با فروشگاه آنلاین داناتی سریع آسان و مقرون‌ به مصرفه خرید کنید.

در سایت ما، شما میتوانید بصورت عمده و جزئی خرید نمایید و روند ارسال

تا دریافت کالای خود بصورت آنلاین مشاهده نمایید. بطور مثال :

شما از سایت هوشمند ما سیسمونی ( سرویس چوب ) را سفارش داده اید

این کالا تا در اختیار شما قرار بگیرد 24 ساعت در روزهای کاری زمان میبرد.

فروشگاه اینترنتی دانا تی

دانا تی

دانا تی، سایت هوشمند فروشگاه اینترنتی، پل ارتباطی میان خریدار و تولید کننده

و فروشگاه هایی که فروشگاه اینترنتی ندارند است و راهکاری سریع و ساده

برای درخواست محصولات به شمار می‌رود. با درخواست محصولات و یا سفارشات

تولیدی در این سایت، پس از مشخص کردن مقصد کالای خریداری شده طی 24 ساعت

در تهران و 48ساعت در سایر استانها در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

با فروشگاه آنلاین داناتی سریع آسان و مقرون‌ به مصرفه خرید کنید.

در سایت ما، شما میتوانید بصورت عمده و جزئی خرید نمایید و روند ارسال

تا دریافت کالای خود بصورت آنلاین مشاهده نمایید. بطور مثال :

شما از سایت هوشمند ما سیسمونی ( سرویس چوب ) را سفارش داده اید

این کالا تا در اختیار شما قرار بگیرد 24 ساعت در روزهای کاری زمان میبرد.

فروشگاه اینترنتی دانا تی

فهرست
open

.

 

 

 

 

.